NEWS | Romanian Philosophy Newsletter

Newsletter of Romanian Philosophy – Nr. 5 (182) / May 2021

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Tinca Prunea-Bretonnet,  Karin de Boer (eds.),  The Experiential Turn in Eighteenth-Century German Philosophy, Routledge, 2021

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate

 1. Diana Arghirescu, “New Insights into the Mutual Exchange Between Confucianism and Buddhism in East Asia”,  Comparative and Continental Philosophy,  Volume 13, Issue 1, 2021
 2. Christian Coseru, “On Pursuing the Dialogue Between Buddhism and Science in Ways That Distort Neither”,  Asian and Asian American Philosophers and Philosophies, Vol. 20, Nr. 2, 2021
 3. Daniela Cutas, Sabine Hohl, “In It Together? An Exploration of the Moral Duties of Co-parents”,  Journal of Applied Philosophy, 2021
 4. Cristian Dimitriu, “The irrelevance of poverty for the morality of the lending system”,  Critical Review of International Social and Political Philosophy,  Volume 24, Issue 4, 2021
 5. Mihnea Dobre, “The Cartesian semantics of the Port Royal logic: Routledge studies in seventeenth-century philosophy” (Book review),  British Journal for the History of Philosophy,  Volume 29, Issue 3, 2021
 6. Lavinia Marin, “A Digital Picture to Hold Us Captive? A Flusserian Interpretation of Misinformation Sharing on Social Media”,  Philosophy Today, 2021
 7. Gabriel Sandu,  Fausto Barbero, “Team Semantics for Interventionist Counterfactuals: Observations vs. Interventions”,  Journal of Philosophical Logic, Vol. 50, Issue 3, 2021
 8. Mona Simion, “Being Rational and Being Right” (Book review),  Mind, 2021
 9. Horia Tarnovanu, “Mapping higher-level causal efficacy”,  Synthese, 2021

C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Claudiu Mesaros, “The Reception of the Dionysian Corpus in the Deliberatio by Saint Gerardus of Cenad”, in:  G. Kapriev (ed.),  The Dionysian Traditions, Brepols, 2021
 2. Basarab Nicolescu, “Transdisciplinary Realism”, in: Carlos Vidales, Soeren Brier (eds.),  Introduction to Cybersemiotics: A Transdisciplinary Perspective, Springer, 2021
 3. Tinca Prunea-Bretonnet, “On the Mitigated Phenomenalism of J.-B. Merian”, in:  Tinca Prunea-Bretonnet,  Karin de Boer (eds.),  The Experiential Turn in Eighteenth-Century German Philosophy, Routledge, 2021
 4. Ion Tănăsescu, “Franz Brentano and Anton Marty: Two Versions of Descriptive Psychology?”, in:  Mauro Antonelli,  Thomas Binder (eds.),  The Philosophy of Brentano, Brill, 2021

D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

 1. Marina  Folescu, “Mary Shepherd on the Role of Proofs in Our Knowledge of First Principles”,  Dutch Seminar in Early Modern Philosophy, University of Groningen, online, May 20-22, 2021
 2. Lucian Ionel, “Sensibility and Receptivity”, Hegel on Empirical Judgement,  Chigaco Center for German Philosophy,  June 4 – June 5, 2021
 3. Mihaela Popa-Wyatt, “Oppressive Speech Shifts Norms in Negotiation Games”,  Oppressive Speech, Societies & Norms, ZAS  Berlin,  online, May 5-6, 2021
 4. Mihaela Popa-Wyatt & Jonathan Ginzburg, “Slurs and Conversational Structure”,  Oppressive Speech, Societies & Norms, ZAS  Berlin,  online, May 5-6,  2021
 5. Mihaela Popa-Wyatt, Tatjana Scheffler, Veronika Solopova, “The Telegram chronicles of online harm”,  Oppressive Speech, Societies & Norms, ZAS  Berlin,  online,  5-6 May,  2021

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară

 1. Ștefan Afloroaei,  Despre simțul vieții. Întrebări, perplexități, credințe, Editura Polirom, 2021
 2. Pr. Nicusor Beldiman, Savu Totu, Oana Camelia Serban (ed.),  Icoana, Imagine si Cuvant, Editura Universitatii din Bucuresti, 2021
 3. Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 4. Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 5. Gabriela-Paula Florea, Viorel Cernica (coord.),  Realitate și aparență, evidență  și probabilitate,  Editura Universitatii din Bucuresti, 2020
 6. Cristian Iftode,  Viața bună. O introducere în etică, Editura Trei, 2021
 7. Daniel Isai,  Conștiință și intenționalitate. Dimensiunea ontologică și fenomenologică a conștiinței la Dumitru Stăniloae și Jean-Luc Marion, Editura UAIC, 2021
 8. Andrei Simionescu-Panait,  The Reconciled Body. An Essay on the Phenomenology of Elegance, Zeta Books, 2021

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară

 1. Claudiu Baciu, “Metafizică teoretică și metafizică practică la Kant”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021
 2. Sergiu Balan, “Specii biologice, genuri naturale și evoluție la Platon și Aristotel”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021
 3. Ana Bazac, “The Problem of the Coexistence of the Concept of Human Nature and Racism”,  Dialogue and Universalism, No. 1, 2021
 4. Ana Bazac, “Exegi monumentum: Epistemological Significances of a Challenging Old Literary Wisdom”,  Agathos, Vol. 12, Issue 1, 2021
 5. Carmen Cozma, “On Ethical Counseling”,  Agathos, Vol. 12, Issue 1, 2021
 6. Marius Augustin Draghici, “O lectură kantiană privind obiectul matematic la Gödel”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021
 7. Dragos Grusea, “Construcția a priori a vitezei în lucrarea lui Kant Principiile metafizice ale științei naturii”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021
 8. Gabriel Nagat, “Cercetarea dirijată de date și revigorarea științei baconiene în ‘Era petabyților'”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021
 9. Marian George Panait, “Virtuți și valori. O relație cu importanță”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021
 10. Ion Tanasescu, “Roderick Chisholm și problema inducției în psihologia descriptivă. O încercare critică”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021
 11. Oana Vasilescu, “Kripke vs. Russell în problema referinței”,  Revista de filosofie, Nr. 1, 2021

C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară

 1. Anton Adămuț, “Hegel –  Nocturnas Athenas afferre (Vitam impendere vero)”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 2. Daniel Barbu, “Das Recht ist das Heiligen auf Erden. De la Dürer la Hegel: elemente pentru o teologie politică a dreptului”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 3. Ana Bazac, “Modelul lui Hegel și dincolo de el: epistemologie și logică de clasă”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 4. Ana Bazac, “Statica și dinamica istorică: o epistemologie fatalistă?”,  in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 5. Ioan Biriș, “Formula  Doppelsatz  a lui Hegel: o eroare logică?”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 6. Ionel Buse, “Claude Karnoouh și destinul nihilist al modernității”, in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 7. Gabriel Chindea, “Karl Marx și Martin Heidegger: o sinteză imposibilă? Scurtă analiză în cheie marxistă a filozofiei  lui Claude Karnoouh”, in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 8. Dan Chiriță, “Dialectica materialistă marxistă și idealismul hegelian”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 9. Emanuel Copilaș, “Istoria măștilor, măștile istoriei. Nietzsche, Hegel și eterna reîntoarcere ca devenire a spiritului”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 10. Emanuel Copilaș, “A gândi împotriva epocii. O introducere în filozofia politică a lui Claude Karnoouh”, in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 11. Iovan Drehe, “O problemă a hegelianismului în istoriografia filosofică”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 12. Adrian-Paul Iliescu, “Popper contra Hegel. Eșecul unui atac intelectual”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 13. Florin Lobonț, Cunoașterea istorică, idealismul conceptual și efabilitatea realității între  die Sache selbst, Doppelsatz  și  Wirklichkeit”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 14. Åžtefan Maftei, “Hegel și Herder despre “cultură””, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 15. Andrei Marga, “Filosofia hegeliană a dreptului”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 16. Horia Vincențiu Pătrașcu, “Funcțiile limbajului”,  in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 17. Ana Petrache, “De la moartea politicului la estetica națională:o abordare teologico-politică”,  in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 18. Alexandru Polgár, “Decizia împotriva Capitalului”,  in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 19. Dragoș Popescu, “Persoană și proprietate în  Principiile filosofiei dreptului  de Hegel”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 20. Lucian Sarbu, “Adio diferenței, bun venit segmentare!”,  in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 21. Arthur Suciu, “Claude Karnoouh. Ipoteza baudelairiană”,  in:  Emanuel Copilas (coord.),  Lume și tehnică: Claude Karnoouh la 80 de ani, Editura Universitatii de Vest, 2020
 22. Codrin Tăut, “Mâna vizibilă a statului. Hegel despre Poliție”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 23. Ioan Alexandru Tofan, “Hegel și Benjamin despre conflict: recunoaștere și politețe”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021
 24. Ionuț Tudor, “Concept și subiect de drept. Reflecții hegeliene”, in:  Emanuel Copilaș (coord.),  Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană,  Editura UAIC, 2021

D) Traduceri”‹

 1. Hans Urs von Balthasar,  Teodramatica vol I: Prolegomene, traducere de  Maria Magdalena Anghelescu,  Editura Galaxia Gutenberg, 2021
 2. Hans Urs von Balthasar,  Dezvoltarea ideii muzicale,  traducere de  George Maier, Beatrice Ungar,  Editura Galaxia Gutenberg, 2021
 3. Jacques Maritain,  Arta redă paradisul. Scrieri despre artă, traducere de  Marius Boldor și Alin Tat, Editura Ratio et Revelatio, 2021
 4. Randall B. Smith,  Întruchipări ale înțelepciunii creștine, traducere de Dan Siserman și Petru Dimitriu, Editura Galaxia Gutenberg, 202

E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

 1. Bridges between the epistemology and the phenomenology of understanding,  Department of Theoretical Philosophy & ICUB, Bucharest, May 13-14, 2021
 2. Speaking Bodies.  Embodied Cognition at the Crossroads of Philosophy, Linguistics, Psychology and Artificial Intelligence,  May 13-15, 2021, Cluj-Napoca, 2021
 3. International Conference for Doctoral Students in Philosophy,  Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University, May 21st, 2021
 4. Living the posthuman paradigm shift? A symposium on Sorgner’s “On Transhumanism”,  Institute of Social and Political Research – ICSP – of West University, Timisoara, 27 May, 2021

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice

 1. CfP:  Journal for the Study of Religions and Ideologies:  Advertising and Religion. Theoretical and Hermeneutical Perspectives. Deadline: July 1st, 2021.
 2. CfP:  Studia Phaenomenologica vol. 22 / 2022: Gestures.  Deadline: November 15, 2021.

B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 1. CfP:  The Idea of Philosophy as Science within 19th Century Thinking. Deadline for abstracts:  31th of July, 2021.