NEWS | Romanian Philosophy Newsletter

Nr. 4 (54) / aprilie 2011

Nr. 4 (54) / aprilie 2011

http://www.romanian-philosophy.ro/newsletter/

Buletinul informativ se va focaliza exclusiv asupra manifest?rilor filozofice de ordin academic ?i avea urm?toarea structur?:

I. PREZEN?E INTERNA?IONALE
A)  C?r?i sau volume colective publicate la edituri din str?in?tate
B)  Articole sau recenzii publicate în reviste din str?in?tate
C)  Studii în volume colective publicate la edituri din str?in?tate
D)  Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în str?in?tate

II. PREZEN?E NA?IONALE
A)  C?r?i sau volume colective publicate la edituri din ?ar?
B)  Articole sau recenzii publicate în reviste din ?ar?
C)  Studii in volume colective publicate la edituri din ?ar?
D)  Traduceri
E)  Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în ?ar?

III. ANUN?URI

A)  Apel la contribu?ii pentru reviste academice
B)  Apel la contribu?ii pentru conferin?e ?i colocvii academice

Pute?i trimite informa?ii pentru buletinul informativ de filozofie la adresa  romanian-philosophy@phenomenology.ro. Pentru ca informa?iile s? fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie s? satisfac? trei condi?ii: (i) publica?iile ?i conferin?ele anun?ate s? ?in? de domeniul filozofiei; (ii) s? apar? în contexte academice; (iii) autorii s? fie cet??eni români sau s? aib? afilierea în România. Pentru volumele colective ?i revistele academice, v? rug?m s? ne trimite?i ?i sumarul.


Editat
de  Societatea Român? de Fenomenologie (SRF) ?i deCentrul “Fundamentele modernit??ii europene” (FME)

Editori:  
Cristian Ciocan
Adrian Haret
Lucian Petrescu
Vlad Puescu

VREAU S? M? ÎNSCRIU!

Membri înscri?i:  1740

NUMERELE ANTERIOARE

2%

Vi se pare util acest buletin informativ? Dac? da, pute?i direc?iona 2% din impozitul pe profit c?tre Societatea Român? de Fenomenologie.CLICK AICI pentru detalii.

I. PREZEN?E INTERNA?IONALE

A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din str?in?tate

 1. Constantin Noica,  As seis doenças do espí­rito contemporâneo, traducere de Fernando Klabin e Elena Sburlea, Ediçíµes BestBolso, Brazilia, 2011

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din str?in?tate

 1. Alexandru Baltag, Sonja Smets:  Quantum logic as a dynamic logic. Synthese, Volume 179, Number 2, March 2011, pp. 285-306
 2. M?d?lina Diaconu. “La experiencia de la alteridad olfativa”, in:  Investigaciones Fenomenológicas, revista de la Sociedad Española de Fenomenologí­a, vol. monográfico 2: Cuerpo y alteridad (2010), 77-88
 3. Anca R?dulescu,  Intuitive coding: Vision and delusion, Philosophical Psychology, Volume 24, Issue 2, 2011, Pages 145 – 157

C) Studii în volume colective publicate la edituri din str?in?tate

 1. M?d?lina Diaconu / Victor Popescu, “Zur Situation  der Humanwissenschaften in Rumí¤nien nach 1989. Ein íœberblick“, in: Dimitri Ginev (Hg.),Geisteswissenschaften im europí¤ischen Diskurs 2: Osteuropa, Studien Verlag, 2010
 2. Cristian Ciocan, “Philosophical Developments in Romania in the Last Decade (1998-2008)“, in: Dimitri Ginev (Hg.), Geisteswissenschaften im europí¤ischen Diskurs 2: Osteuropa, Studien Verlag, 2010

D) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în str?in?tate

 1. Cristian Ciocan: “Le phénomí¨ne du corps dans  Totalité et infini.”  Totalité et Infini, une oeuvre de ruptures; Colloque International, 9 au 11 mai 2011, Paris
 2. Christian Ferencz-Flatz: “How Does a Film Show Its Purpose? A Husserlian Perspective on Manipulation and Reflection in Contemporary Cinema“, Film-Philosophy Conference 2011, Liverpool, John Moores University, July 6, 2011 – July 8, 2011

 

II. PREZEN?E NA?IONALE

A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din ?ar?

 1. Petru Cre?ia,  Luminile ?i umbrele sufletului, Humanitas, Bucure?ti, 2011
 2. Constantin Dobrogeanu Gherea,  Probleme vitale, All, Bucure?ti, 2011

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din ?ar?

 1. Robert Arn?utu, “The Ethics of Technological Design and Practice. A Post-Phenomenological and Grammatical Approach”,  UBB Studia Philosophia, Nr. 1 / 2011
 2. Madeea Axinciuc,  “Imagination and Human Perfection in Maimonides’ Guide of the Perplexed”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 3. Alexander Baumgarten,  “Présentation du dossier THOMAS D’AQUIN ET LA SOMME THÉOLOGIQUE”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 4. Alexander Baumgarten,  “Manifestative et laudative. Réalisme et transcendantalisme dans la question des noms divins chez Thomas d’Aquin,Somme théologique, Ia, q. 13″, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 5. Horia B?descu, “L’ontologie de l’inconnu”,  Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1 / 2011
 6. Elena B?ltu??,  “Remarks on Thomas Aquinas’s Philosophy of Mind: Intentionality”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 7. Gabriel Chindea, “L’Etre et L’Essence. Quelques Observations sur le Vocabulaire de l’Ontologie Thomiste”,  UBB Studia Philosophia, Nr. 1 / 2011
 8. Gabriel Chindea,  “La théorie thomiste de l’intellect agent et ses équivoques dansSumma theologica, Quaestiones disputatae de anima et De unitate intellectus“, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 9. Diana Constantinescu, “Benthamic Limits Upon Judicial Discretion. Theory and Practice”,  UBB Studia Philosophia, Nr. 1 / 2011
 10. Carmen Cozma, “A Hermeneutical Journey throughout the Phenomenology of Edith. Stein and Hedwig Conrad-Martius” [Angela Ales Bello, Francesco Alfieri,  Mobeen Shahid (eds.),  Edith Stein. Hedwig Conrad-Martius. Fenomenologia Metafisica Scienze, Bari: Edizioni Giuseppe Laterza di Giuseppe Laterza, 2010],Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1 / 2011
 11. Adinel-Ciprian Dinc?,  “A little known Aquinas Manuscript in Romania (Sibiu, Brukenthal Library, MS 608)”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 12. Alexandra Dobra, “Okin’s Feminist to Rawls’s Theory of Justice. From Theory to Public Action”,  UBB Studia Philosophia, Nr. 1 / 2011
 13. Ana Irimescu,  “Rí´le de l’espece et immédiateté dans la connaissance intellectuelle du singulier chez Matthieu d’Aquasparta”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 14. Mihai Maga, “The Legitimate Causes of Violence in Thomas Aquinas’ Political Philosophy”,  UBB Studia Philosophia, Nr. 1 / 2011
 15. Radu M?r??escu,  “Questions sur les sources de la cosmologie chrétienne: fortune et limites du platonisme”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 16. Manuela Teodora Bala?ca Mihoci, “The knowledge of God and the service of God. According to the teaching of the reformation  recalling the Scottish Confession of 1560″ [Karl Barth,  Cunoa?terea lui Dumnezeu, trad. L. Kertesz, E. Fi?teag, Bucharest: Herald, 2011],  Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1 / 2011
 17. Celestine Mihaela Moraru, “The Beginning of the World Below (A spread out view of the mythical dimension)”,  Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1 / 2011
 18. Alexandra Pârvan,  “La relation en tant qu’élément-clé de l’illumination augustinienne”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 19. Paul-Gabriel Sandu, Book Review [Tereza-Brîndu?a Palade,  Castelul libert??ii interioare, Tg. L?pu?: Galaxia Gutenberg, 2010],  UBB Studia Philosophia, Nr. 1 / 2011
 20. Mihaela-Gen?iana St?ni?or, “Emil Cioran – l’image (in)complí¨te d’un moi multipli锝,  Alkemie. Revue semestrielle de littérature et philosophie, Numéro 6 : Cioran
 21. Mihaela-Gen?iana St?ni?or, “Cioran ou comment l’excí¨s peut (dé)construire”,Alkemie. Revue semestrielle de littérature et philosophie, Numéro 6 : Cioran
 22. Mihaela-Gen?iana St?ni?or, “Formes de la maladie épistolaire”,  Alkemie. Revue semestrielle de littérature et philosophie, Numéro 6 : Cioran
 23. Ciprian Iulian ?optic?, “A Phenomenological Research on Moral Philosophy”,Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1 / 2011
 24. Iosif Tama?, “Totalmente diverso: San Tommaso”,  Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1 / 2011
 25. Bogdan T?taru-Cazaban,  “Thomas Aquinas and Mediaeval Philosophy in Romanian Culture (1800-1947)”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 26. Miruna T?taru-Cazaban,  “Consentir a la vertu. La conversion du tyran chez Thomas d’Aquin”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 27. Nicolae Turcan, “Cioran et le Dieu des paradoxes”,  Alkemie. Revue semestrielle de littérature et philosophie, Numéro 6 : Cioran
 28. Anca Vasiliu,  “Note liminaire”, in:  Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010
 29. Ciprian V?lcan, “Le luxe de la lucidit锝,  Alkemie. Revue semestrielle de littérature et philosophie, Numéro 6 : Cioran
 30. Marilena Vlad,  “Transcendance et causalité. Proclus sur le principe premier”, in:Chora. Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences, no. 7-8/2009-2010

sus

B) Studii in volume colective publicate la edituri din ?ar?

 1. Denisa Butnaru,  “Le langage – entre l’invisibilité de la parole et le signifié de langue : deux projets onto/phénoméno-logiques (Maurice Merleau-Ponty et Eugenio Coseriu)”, in: Karel Novotní½, Taylor S. Hammer, Anne Gléonec, Petr Å pecián (eds.),  Thinking in Dialogue with Humanities: Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, Zeta Books, 2011
 2. Ovidiu-Sorin Podar, “Chair, Sensible, Chiasme. De M. Merleau-Ponty í  Michel Henry”, in: Karel Novotní½, Taylor S. Hammer, Anne Gléonec, Petr Å pecián (eds.),Thinking in Dialogue with Humanities: Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, Zeta Books, 2011
 3. Claudia ?erban, “La chair chez Merleau-Ponty, entre affection et auto-affection”, in: Karel Novotní½, Taylor S. Hammer, Anne Gléonec, Petr Å pecián (eds.),  Thinking in Dialogue with Humanities: Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, Zeta Books, 2011

sus

D) Traduceri

 1. Francis Fukuyama,  Marea ruptur?, traducere de Liana V. Alecu, Humanitas, Bucure?ti, 2011
 2. Charles Sanders Peirce,  Convingeri ?i idei, traducere de Martin Zick, All, Bucure?ti, 2011
 3. Fernando Savater,  Cele ?apte p?cate capitale, traducere de Coman Lupu, RAO, Bucure?ti, 2011
 4. Roger Scruton,  Cultura modern? pe în?elesul oamenilor inteligen?i, traducere ?i note de Dragos Dodu, Humanitas, Bucure?ti, 2011
 5. Eric Voegelin,  Religiile politice, traducere de Bogdan Iva?cu, Humanitas, Bucure?ti, 2011
 6. Max Weber,  Omul de ?tiin?? ?i omul politic, traducere de Ida Alexandrescu, Humanitas, Bucure?ti, 2011

sus

E) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în ?ar?

 1. Inaugurarea programului Open Mind, 20-21 iunie, Universitatea din Bucure?ti
 2. Roxana B?ia?u: “Space and the limits of objectivity: Could there be a disembodied thinking of reality?”, 20 aprilie, Universitatea din Bucure?ti
 3. Bryan Hall (Fullbright Scholar, Indiana University, University of Bucharest),Identifying and Bridging the Gap in Kant’s Critical Philosophy, 13 aprilie, Universitatea din Bucure?ti
 4. Sorin B?ia?u,  Aspecte ale justific?rii practice la Kant, 20 ?i 21 aprilie, Universitatea din Bucure?ti
 5. CCEA – Grupul de lectur? pe probleme de filosofie moral? (programul semestrului 2), martie-mai, Universitatea din Bucure?ti
 6. Mircea Rusu,  Atomismul modern: o scurt? istorie critic?, 6 aprilie, Universitatea din Bucure?ti
 7. Miklos Redei,  Reichenbach’s Common Cause Principle, 30 martie, Universitatea din Bucure?ti
 8. Ion T?n?sescu,  “Locul lui Franz Brentano în cadrul neotomismului german din a doua jum?tate a secolului XIX”.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 9. Iovan Drehe,  “Toma din Aquino ?i categoriile aristotelice”.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 10. Florin Mitrea,  “Principiul tomist al diferen?elor specifice ?i critica filozofic? a totalitarismului la Jacques Maritain ?i Leszek Kolakowski”.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 11. Mihai Maga,  “Doctrina r?zboiului just la Toma din Aquino, critica acesteia la Marsilio din Padova ?i ecourile ei ast?zi”. Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 12. Wilhelm Danc?,  “Teme tomiste în viata ?i scrierile mons. Vladimir Ghika”. Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 13. Gabi Blebea,  “Toma de Aquino în manualele destinate în evul mediu confesorilor spre în?elegerea cazurilor de con?tiin??”.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 14. Lorena Stuparu,  “Notiunea de persoan? în  Summa Theologica“.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 15. Madalina Pantea,  “Condi?iile de întemeiere a conceptului de eternitate în filosofia Sf. Toma din Aquino”.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 16. Alin Tat, “Neotomismul între filosofie ?i teologie”.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 17. Elena B?ltu??,  “Teoria cunoa?terii la Toma din Aquino ?i erorile de interpretare ale exege?ilor contemporani”.  Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 18. Adrian Muraru,  “Recenzie la traducerea româneasc? din  Summa Theologica”.Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 19. Tonny F?r?uanu,  “Recenzie la traducerea româneasc? din  Summa Theologica”.Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011
 20. Alexander Baumgarten,  “R?spuns la cele dou? recenzii ale traducerii române?ti din  Summa Theologica“. Thomas Aquinas and Neothomism, Aspects and Approaches, Cluj, 13th – 14th May 2011

sus

III. ANUN?URI

A) Apel la contribu?ii (reviste academice)

 1. Alkémie no.7,  La solitude, no 8,  Le mal
 2. JSRI, Special issue  Contemporary Crossing Points Between Bioethics and Interdisciplinary Religious Studies
 3. JSRI, Special issue  Religious Violence and Ideologies at the Beginning of the Third Millennium
 4. Revue roumaine de philosophie, Volum 55, nr. 2, 2011, Volum 56, nr. 1, 2012 Fichte

B) Apel la contribu?ii (conferin?e ?i colocvii)

 1. Conferin?a national?  Fenomenologie ?i istorie, 21 ?i 22 octombrie 2011, organizat? de Societatea Român? de Fenomenologie ?i de Centrul de Studii Fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucure?ti.
 2. Values of the human person. Contemporary challenges, Bucharest,  June 3-4, 2011

 

sus

 

Linkuri

Facult??i de filozofie

Societ??i, Centre ?i Institute de cercetare

Reviste de filozofie

Publicatii culturale

Edituri

Internet