NEWS | Romanian Philosophy Newsletter

Nr. 2 (64) / februarie 2012

Nr. 2 (64) / februarie 2012

http://www.romanian-philosophy.ro/newsletter/

Stima?i colegi,

V? rug?m s? trimite?i informa?ii la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro. Pentru ca informa?iile s? fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie s? satisfac? trei condi?ii: (i) publica?iile ?i conferin?ele anun?ate s? ?in? de domeniul filozofiei; (ii) s? apar? în contexte academice; (iii) autorii s? fie cet??eni români sau s? aib? afilierea în România. Pentru volumele colective ?i revistele academice, v? rug?m s? ne trimite?i ?i sumarul.

Ca ?i pân? acum, buletinul informativ va avea urm?toarea structur?:

I. PREZEN?E INTERNA?IONALE
A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din str?in?tate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din str?in?tate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din str?in?tate
D) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în str?in?tate

II. PREZEN?E NA?IONALE
A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din ?ar?
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din ?ar?
C) Studii in volume colective publicate la edituri din ?ar?
D) Traduceri
E) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în ?ar?

III. ANUN?URI

A) Apel la contribu?ii pentru reviste academice
B) Apel la contribu?ii pentru conferin?e ?i colocvii academice

 


Editat
de Societatea Român? de Fenomenologie (SRF) ?i deCentrul de studii fenomenologice (CFS-UB)

Editori
Cristian Ciocan
Iulian Apostolescu
Cristian Mladin

VREAU S? M? ÎNSCRIU!

Membri înscri?i: 1740

NUMERELE ANTERIOARE

2%

Vi se pare util acest buletin informativ? Dac? da, pute?i direc?iona 2% din impozitul pe profit c?tre Societatea Român? de Fenomenologie.CLICK AICI pentru detalii.

I. PREZEN?E INTERNA?IONALE

A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din str?in?tate

 1. Roxana Baiasu, Graham Bird and Adrian W. Moore (eds.): Contemporary Kantian Metaphysics New Essays on Space and Time. Palgrave Macmillan, 2012.
 2. Emil Cioran: Nos cumes do desespero. Tradutor: Fernando Klabin, Hedra, 2012
 3. Aurelian Craiutu: A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830. Princeton University Press, 2012.

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din str?in?tate

 1. István Aranyosi: “Quantifier vs. Poetry: Stylistic Impoverishment and Socio-Cultural Estrangement of Anglo-American Philosophy in the Last Hundred Years”, in: The Pluralist 7.1 (2012).
 2. Radu Neculau, “Being Oneself in Another: Recognition and the Culturalist Deformation of Identity, in: Inquiry 55.2 (2012).
 3. Claudia Serban: “La méthode phénoménologique: entre réduction et herméneutique”, in: Les études philosophiques 100.1 (2012): La méthode phénoménologique aujourd’hui.

sus

C) Studii în volume colective publicate la edituri din str?in?tate

 1. Roxana Baiasu: “Space and the Limits of Objectivity: Could there be a disembodied thinking of reality?”, in: Roxana Baiasu, Graham Bird and Adrian W. Moore (eds.): Contemporary Kantian Metaphysics New Essays on Space and Time. Palgrave Macmillan, 2012.
 2. Cristian Ciocan: “Emmanuel Levinas”, in: Vincenzo Costa & Antonio Cimino, Storia della fenomenologia, Carocci, 2012.

D) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în str?in?tate

 1. Claudia Serban: “L’existential de la possibilité (§ 31)”. Journée d’étude: Remonter le courant d’Être et temps, 23 avril 2012, Université catholique de Louvain, Institut supérieur de philosophie.
 2. Anca Vasiliu: “Relation absolue et relation relative selon Marius Victorinus et Basile de Césarée”. L’ontologie de la relation. Colloque international organisé par l’équipe de recherche Identité et subjectivité. Université de Caen Basse-Normandie. 18-20 janvier 2012.

sus

II. PREZEN?E NA?IONALE

A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din ?ar?

 1. Vlad Alexandrescu: Croisées de la Modernité: Hypostases de l’esprit et de l’individu au XVIIe siècle, Zeta Books, 2012
 2. Mihai Androne: Jean Calvin: providen?a, predestinarea si estetica simbolului religios, Institutul European, 2011
 3. Vasilica Cotofleac: Immanuel Kant. Poezie ?i cunoa?tere, Institutul European, 2012.
 4. Andrei Marga: România actual? (Diagnoz?), Eikon, 2012
 5. Lorena Pavalan Stuparu, Filosofia chiria?ului gr?bit, Editura Aius, Craiova, 2012
 6. Vasile Morar: Morala elementar?: st?ri, praguri, virtu?i, Paideia, 2011
 7. Vasile Tonoiu: Altfel de proze, Paideia, 2011.

sus

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din ?ar?

 1. Anton Ad?mu?: “De la intui?ionism ?i fenomenologie la substan?ialism”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 2. Vlad Vasile Andreica: Critica kantian? a argumentului ontologic ?i dep??irea acesteia din perspectiva conceptului de existen?? necesar?, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 3. Ana Bazac: Travail et action: la philosophie face au défi du caché”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 4. Ana Bazac: Existen?a tragic? la D. D. Ro?ca ?i Emil Cioran, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 5. George Bondor: Metafizic? ?i fenomenologie în gândirea lui Hegel, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 6. C?t?lin Cioab?: Devenire f?r? timp. Câ?iva pa?i de la Heidegger la Noica ?i înapoi, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 7. Mihai Curelaru, Adrian Neculau, Mioara Cristea: „What people think about cloning? Social representation of this technique and its associated emotions”, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 11, Issue 31, Spring 2012
 8. Andreea Dragomir, Bogdan Andrei: “Mircea Djuvara teoretician al filosofiei dreptului”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 9. Cristina Gavriluta, Mihaela Frunza: „Transplantation debates in Romania between bioethics and religion”, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 11, Issue 31, Spring 2012
 10. Viorel Ghenea: “William James: realist sau antirealist?”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 11. Ioan Hosu: „The empire of communication: body, image and relation (Review of Aurel Codoban, Imperiul comunic?rii: corp, imagine ?i rela?ionare / The Empire of Communication: Body, Image and Relation, Cluj-Napoca: Idea Design &Print, 2011)”, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 11, Issue 31, Spring 2012
 12. Dan Lazea: Post-secular Europe and the role of religion in public and political sphere”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 13. Mircea Leabu: „Christianity and bioethics. Seeking arguments for stem cell research in Genesis”, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 11, Issue 31, Spring 2012
 14. Roxana Melnicu: „L’emb(a)rassement du Bien et du Mal”, in: Alkemie 8 / 2011: La mal
 15. Constantin Mihai: „La rédemption et le mal”, in: Alkemie 8 / 2011: La mal
 16. Adriana Neac?u: Explica?ia în teologie, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 17. Adriana Neac?u: “« Realitate » ?i « Existen?? » în angrenajul recesiv al lumii imaginat de Mircea Florian”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie,nr. 28 (1?2011)
 18. Marius Leonard Popescu: “Ra?ionalitatea în perspectiva modelului paradigmatic al ?tiin?ei”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 19. Ioan N. Ro?ca: “Existen?? ?i dialectic? binar? la Mircea Florian”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 20. Antonio Sandu: Un model afirmativ-apreciativ în Consilierea filosofic?, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 21. Alexandru Surdu: “Mircea Florian contribu?ii logico-filosofice”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 22. Laurentiu Staicu: „Human cloning and the myth of disenchantment”, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 11, Issue 31, Spring 2012
 23. Mihaela-Gen?iana St?ni?or: „Amèrement habite l’homme… Sur l’onto-poïétique de l’amertume chez Cioran”, in: Alkemie 8 / 2011: La mal
 24. Mihaela-Gen?iana St?ni?or: „L’éloge des (im)puissances humaines”, in: Alkemie 8 / 2011: La mal
 25. Constantin Stoenescu: “The Ethos of Modern Science and the “Religious Melting Pot”: About the Topicality of Merton’s Thesis”, Cultura, Volume 8, Number 2 / 2011
 26. Ion T?n?sescu: “Categoriile mereologiei brentaniene”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (2?2011)
 27. Cristinel Trandafir: “Conceptul de stil la Nietzsche”, in: Analele Universit??ii din Craiova – Seria Filosofie, nr. 28 (1?2011)
 28. Ciprian V?lcan: „Philosophes et reptiles”, in: Alkemie 8 / 2011: La mal

sus

C) Studii in volume colective publicate la edituri din ?ar?

 1. Claudiu Baciu: “Ontologia de la necesitate logic? la simpl? rela?ie formal?”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 2. Sergiu B?lan: “Principii ale metodologiei ?tiin?ei în realismul critic al lui Karl Popper”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 3. Vlad Enache: “Cum e posibil ca o mul?ime de agen?i ra?ionali s? se în?ele. Partea I – Pragmatismul ?i agen?ii epistemici eterni”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 4. ?tefan-Dominic Georgescu: “Ideea absolut? ?i conceptul adev?rului în logica lui Hegel”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 5. Victor Emanuel Gica: “Principiile logicii în logica modern?”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 6. Gabriel Iliescu: “Argumentare filosofic? ?i logic? modal?”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 7. Titus Lates: “Petre Botezatu, o bibliografie a exegezei la centenar: 1911–2011”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.??
 8. Iancu Lucica: “Schi?a unei teorii logice a conceptului (II). Structura propozi?ional? a conceptului”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 9. Ionel Nari?a: “Factorul X”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 10. ?erban Nicolau: “Comentariul lui Theofil Corydaleu la antepredicamentele aristotelice”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 11. Drago? Popescu: “Universal, particular ?i individual în Logica subiectiv? a lui Hegel”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?
 12. Alexandru Surdu: “Predica?ia clasic? ?i triada hegelian?”. In: Al. Surdu, Drago? Popescu, Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logic?, vol. XIV, Editura Academiei, Bucure?ti, 2011.?

sus

D) Traduceri

 1. Jean M. Guyau: Geneza ideii de timp, Editura Aius, Craiova, 2011.
 2. John Hick, Noua frontier? a religiei ?i ?tiin?ei: experien?a religioas?, neuro?tiin?a ?i transcendentul, traducere de Alexandru Anghel, Bucure?ti, Editura Herald, 2012
 3. John Rawls: O teorie a drept??ii. Traducere de Horia Târnoveanu. Editura Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i, 2012
 4. Miguel de Unamuno, Dragoste ?i pedagogie, traducere de Carmen Bulzan, Institutul European, 2011
 5. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, traducere de Mircea Dumitru, Mircea Flonta, edi?ia a II-a, Humanitas, Bucure?ti, 2012.

sus

E) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în ?ar?

 1. Eugen Munteanu: “Tezele centrale ale doctrinei humboldtiene, ca baz? epistemologic? a ?tiin?elor umaniste moderne“, Ia?i, 29 februarie.
 2. Lucian Dardala: Hayek ?i democra?ia. Ia?i, 23 februarie.
 3. Victoria Camps în dialog cu Cristian Iftode: Etic? ?i democra?ie în Europa secolului XXI. Institutul Cultural Român, Bucuresti, 27 februarie.
 4. Gerard Stan: “Pragmatism ?i minimalism în în?elegerea adev?rului”. 23 februarie 2012, Centrul de Hermeneutic?, Fenomenologie ?i Filosofie practic?. Facultatea de Filosofie ?i ?tiin?e Social-Politice, UAIC Iasi.

sus

III. ANUN?URI

A) Apel la contribu?ii (reviste academice sau volume colective)

 1. Studia Phaenomenologica vol. XIII (2013): On the Proper Use of Phenomenology. Paul Ricœur Centenary Volume. Deadline: 30th of November 2012
 2. The Journal of Early Modern Studies is seeking contributions for its first issue (Fall 2012). It will be a special issue, devoted to the theme: Shaping the Republic of Letters: Communication, Correspondence and Networks in Early Modern Europe. Editor: Vlad Alexandrescu
 3. The Journal of Early Modern Studies is seeking contributions for its second issue (Spring 2013). It will be a special issue, devoted to the theme: Creative experiments: Heuristic and Exploratory Experimentation in Early Modern ScienceEditor: Dana Jalobeanu
 4. Studia Philosophia Performative Science – Reconciliation of Science and Humanities or the End of Philosophy? Deadline for submissions: January 15, 2012.
 5. Journal for the Study of Religions and Ideologies JSRI Call for Papers – 2012 Issues. Special issue: The relation between culture, religion and ideology in the current construction of the American society
 6. Scholé no. 4 (2012) – deadline for sending articles: beginning of March 2012.
 7. META. We invite submissions on the topic of Education. The deadline for sending materials is February 15, 2012.
 8. Argumentum  Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric The deadline for Volume 10, Issue 2/ 2012 is June 15, 2012
 9. Societate si politic?. Special Issue: “Arts of thinking, arts of healing in early Modern Europe: Philosophy, Medicine and Politics

B) Apel la contribu?ii (conferin?e ?i colocvii)

 1. A part of life: the meaning of work today, Cluj-Napoca, May 17-19, 2012

sus