NEWS | Romanian Philosophy Newsletter

Nr. 1 (63) / ianuarie 2012

Nr. 1 (63) / ianuarie 2012

http://www.romanian-philosophy.ro/newsletter/

Stima?i colegi,

V? rug?m s? trimite?i informa?ii la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro. Pentru ca informa?iile s? fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie s? satisfac? trei condi?ii: (i) publica?iile ?i conferin?ele anun?ate s? ?in? de domeniul filozofiei; (ii) s? apar? în contexte academice; (iii) autorii s? fie cet??eni români sau s? aib? afilierea în România. Pentru volumele colective ?i revistele academice, v? rug?m s? ne trimite?i ?i sumarul.

Ca ?i pân? acum, buletinul informativ va avea urm?toarea structur?:

I. PREZEN?E INTERNA?IONALE
A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din str?in?tate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din str?in?tate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din str?in?tate
D) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în str?in?tate

II. PREZEN?E NA?IONALE
A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din ?ar?
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din ?ar?
C) Studii in volume colective publicate la edituri din ?ar?
D) Traduceri
E) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în ?ar?

III. ANUN?URI

A) Apel la contribu?ii pentru reviste academice
B) Apel la contribu?ii pentru conferin?e ?i colocvii academice

 


Editat
de Societatea Român? de Fenomenologie (SRF) ?i deCentrul de studii fenomenologice (CFS-UB)

Editori
Cristian Ciocan
Iulian Apostolescu
Cristian Mladin

VREAU S? M? ÎNSCRIU!

Membri înscri?i: 1740

NUMERELE ANTERIOARE

2%

Vi se pare util acest buletin informativ? Dac? da, pute?i direc?iona 2% din impozitul pe profit c?tre Societatea Român? de Fenomenologie.CLICK AICI pentru detalii.

I. PREZEN?E INTERNA?IONALE

A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din str?in?tate

 1. Sorana Corneanu, Regimens of the Mind: Boyle, Locke, and the Early Modern Cultura Animi Tradition, University of Chicago Press, 2011
 2. Laurence Paul Hemming, Bogdan Costea, and Kostas Amiridis (eds.), The Movement of Nihilism: Heidegger’s Thinking After Nietzsche, Continuum, 2011

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din str?in?tate

 1. István Aranyosi: “Talking About Nothing. Numbers, Hallucinations, and Fictions. By Jody Azzouni. New York: Oxford University Press, 2010, Pp. 288, $74. ISBN: 978-0-19-973894-6”, Philosophy, January 2012, vol. 87: pp 145-150.
 2. Drago? Calma: “Eloge de la Babel apprivoisée”, in: Freiburger Zeitschrift fur Philosophie und Theologie, vol.58 no.1, 2011
 3. Anca Gheaus, “Gender Justice”, in: Journal of Ethics & Social Philosophy, 2011.
 4. Délia Popa, Droit et liberté chez Emmanuel Lévinas. De la responsabilité éthique à l?agir collectif. Les Carnets du Centre de Philsophie du Droit, 2011, n°155.

sus

C) Studii în volume colective publicate la edituri din str?in?tate

 1. Delia Popa: “L’imagination chez Michel Henry : entre matérialité et abstraction”. In: Adnen Jdey and Rolf Kühn (eds.), Michel Henry et l’affect de l’art. Recherches sur l’esthétique de la phénoménologie matérielle, Brill, 2011,

D) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în str?in?tate

 1. Archives Husserl de Paris: Husserl: le monde de la vie (II) Vendredi 3 février 2012, 16h00-18h00, Salle Celan. Texte d’appui: Husserliana XXXIX, n° 56. La présentation du texte sera assurée par Maria Gyemant.

sus

II. PREZEN?E NA?IONALE

A) C?r?i sau volume colective publicate la edituri din ?ar?

 1. Alexandru Dragomir, Cinci plec?ri din prezent (ebook), Humanitas, 2011
 2. Marius Dobre, Victor Emanuel Gica, Dragos Popescu, Filosofia lui Mircea Vulc?nescu, Editura Paralela 45, 2011.
 3. Christian Ferencz-Flatz, Obi?nuit ?i neobi?nuit în via?a de zi cu zi (ebook), Humanitas, 2011
 4. Bogdan Ghiu, Dadasein (ebook), Tracus Arte, 2011
 5. Valica Mihuleac, Antinomicul în filosofia lui Lucian Blaga, Institutul European, Ia?i, 2011.
 6. Angelo Mitchievici, Decaden?? ?i decadentism în contextul modernit??ii române?ti ?i europene, Curtea Veche, Bucure?ti, 2011.
 7. Constantin Noica, Povestiri despre om (ebook), Humanitas, 2011
 8. C?lin Cristian Pop, Problema infinitului la Pascal, Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
 9. Mihaela Pop (ed.), Imaginarul: teorii ?i aplica?ii, Ed. Academiei, Bucure?ti, 2011.
 10. Lucian Popescu, Foucault, cunoa?terea ?i istoria, Institutul European, Ia?i, 2011.
 11. Viorel Rotil?, Omul societ??ii de consum. În c?utarea unei noi ideologii, Editura Institutul European, Ia?i, 2011
 12. Daniel Sidor, Manual de sex epistemic sau despre cum s? scrii o maxim?, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
 13. M?lin Stan, Haos ?i subtilitate, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
 14. Livia Georgeta Suciu, Problema darului ?i a dona?iei la Jacques Derrida, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
 15. Alexandru Boboc, Sprache und Erkenntnis: sprachphilosophische untersuchungen, Editura Grinta, 2011.
 16. Dan Tomule?, Semne din trecut. O interpretare semiotic? a metafizicii plotiniene, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011.

sus

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din ?ar?

 1. Vlad Andreica: „Argumentul ontologic ?i problema existen?ei în filosofia analitic?”, in: Revista Român? de Filosofie Analitic?, Volumul V, 2º / Iulie – Decembrie 2011.
 2. Vlad Andreica: “The ontological argument and the problem of existence in analytic philosophy”, in: Revista Român? de Filosofie Analitic?, Volumul V, 2º / Iulie – Decembrie 2011.
 3. Robert Arn?utu: „The Renaissance Conception Regarding Technology”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 4. Robert Arn?utu: „Doing Good with Technologies”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 5. George Ardeleanu: „N. Steinhardt ?i paradoxurile libert??ii. O perspectiv? monografic? (Nicolae Steinhardt et les paradoxes de la liberté), Humanitas, Bucure?ti, 2009(Florescu Sari Maarit)”, in: Revue Roumaine de Philosophie, Tome 55/2011, Nr. 2.
 6. Alexander Baumgarten: „L’être, l’étant et l’essence. Thomas d’Aquin au carrefour d’un débat mediéval”, in: Revue Roumaine de Philosophie, Tome 55/2011, Nr. 2.
 7. Ionut Barliba: In Search for Forgiveness (Simon D. Podmore, Kierkegaard and the Self Before God Anatomy of the Abyss, Indiana Series in the Philosophy of Religion, Bloomington, 2011, 280p.), in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011
 8. Ludmila Birsan: J. Hillis Miller: Reading as Inaugural Event (Éamonn Dunne, J. Hillis Miller and the Possibilities of Reading. Literature After Deconstruction, New York: Continuum, 2010, 160 p.), in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011
 9. C?t?lin Bobb: „Paul Ricoeur’s Hermeneutics Between Epistemology and Ontology”, in: Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology, Volume II, Issue 3, 2011.
 10. George Bondor, Nietzsche et les structures nihilistes de la culture européenne, in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011
 11. Adrian Costache: „For a Post-historicist Philosophy of History. Beyond Hermeneutics”, in: Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology, Volume II, Issue 4, 2011.
 12. Adrian Costache: „On the Philosophical Styles of the Times: Some Questions Concerning the Meaning of Deconstruction”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 13. Adrian Costache: „Toward a New Middle Ages? On Aurel Codoban’s The Empire of Communication”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 14. Carmen Cozma: „Ethos of Music Art and Human Well-Being”, in: Agathos: An International Review of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 2/2011.
 15. Carmen Cozma: „A (Re)Thinking about the Dynamic Experience and Meaning of the Other(ness): Anton Ad?mu?, Fenomenologia celuilalt (Cazul Platon – “Banchetul”). Bucharest: Romanian Academy Publishing House, 2011, pp. 256”, in: Agathos: An International Review of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 2/2011.
 16. Florin Crismareanu: La Mystagogie de Saint Maxime le Confesseur (Maximi Confessoris, Mystagogia: una cum Latina interpretatione Anastasii Bibliothecarii, edita a Christian Boudignon, Turnhout: Brepols, Corpus Christianorum. Series Graeca, nr. 69, 2011, 187 + 99 p.), in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011.
 17. Codru?a Cuceu: „Milestones in the Critique of the Public Sphere: Dewey and Arendt”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 18. Aura Cumita: „De l’incomplétude originaire de l’être humain et de socialité dans l’interprétation anthropologique de Tzvetan Todorov”, in: Alkemie 7 – La solitude – Revue semestrielle francophone de litterature et philosophie.
 19. Teodor Dima: „Complementarity and Antinomy”, in: Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology, Volume II, Issue 4, 2011.
 20. Radu Dud?u: „Algorithmic rivals: do they pose a threat to scientific realism?”, in:Revista Român? de Filosofie Analitic?, Volumul V, 2º / Iulie – Decembrie 2011.
 21. Adina Nicoleta Gavril?: „Should the Death Penalty Be Abolished? Arguments for and against the Centuries-Old Punishment”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 22. Camil Golub: „Interviu cu Jaakko Hintikka”, in: Revista Român? de Filosofie Analitic?, Volumul V, 2º / Iulie – Decembrie 2011.
 23. Camelia Gradinaru: Facing our Delusions: Rosenzweig’s Defence of Subtlety (Phil Rosenzweig, Efectul de halou si alte opt iluzii economice care îi induc în eroare pe manageri [The Halo Effect… and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers], Bucuresti: Publica, 2010, 296 p.), in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011.
 24. Cristian Hainic: „The Nuts and Bolts of Arts Management: A Discussion on a Recent Handbook in the Field [Brindle, Meg and Constance DeVereaux, eds. The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners. Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2011]” in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 25. Eugen Huzum: „Scott Aikin, Epistemology and the Regress Problem, New York/London, Routledge, 2010”, in: Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology, Volume II, Issue 3, 2011.
 26. Dana Irina: „A Culture of Human Rights and the Right to Culture”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 27. Codrina-Laura Ioni??: „Spontanéité et hasard. J. Pollock ou l’integration dans l’harmonie universelle”, in: Agathos: An International Review of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 2/2011.
 28. Magdalena Iorga: „Being Workaholic in the University. Teacher, Researcher or Manager?”, in: Agathos: An International Review of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 2/2011.
 29. Alexandra Lo?on?i: „Discourse and Dominion in Chaucer’s Wife of Bath’s Prologue”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 30. Mihai Maga: „Philosophical Justification of Conflicts in the Late Middle Age. Thomas Aquinas and Marsilius of Padua”, in: Revue Roumaine de Philosophie, Tome 55/2011, Nr. 2.
 31. Daniel Mazilu: „La solitude selon Rilke”, in: Alkemie 7 – La solitude – Revue semestrielle francophone de litterature et philosophie.
 32. Emilian Margarit, A Sketch of Deleuze’s Hermeneutical Spin, in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011
 33. Diana Margarit: A Bestiary of International Politics Lies (John Mearsheimer, Why Leaders Lie. The Truth About Lying in International Politics, New York: Oxford University Press, 2011), in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011
 34. Constantin Mihai: „Les hypostases de la métaphysique de Bachelard”, in: Alkemie 7 – La solitude – Revue semestrielle francophone de litterature et philosophie.
 35. Mihaela Morariu: „Public and Private in the Anthropology of Hannah Arendt”, in:Agathos: An International Review of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 2/2011.
 36. Cristian Nae, Artistic Autonomy in the “Post-Medium Condition” of Art: Conceptual Artworks as Performative Interventions, in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011.
 37. M?d?lina Piersec?: „Gender, Corporeality and Space in Alejandro Gonzalez Iñarritu’s Amores Perros”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011)
 38. Walther-Alexander Prager: „Teleological View in Aquinas’ five ways of demonstrating God’s existence”, in: Revue Roumaine de Philosophie, Tome 55/2011, Nr. 2.
 39. Walther Prager: “Aristotel: non-contradictie si unitate in Metafizica ?”, in:Revista Român? de Filosofie Analitic?, Volumul V, 2º / Iulie – Decembrie 2011.
 40. Codru?a Porcar/Cristian Hainic: „The Interactive Dimension of Communication: The Pragmatics of the Palo Alto Group”, in: The Journal for Communication and Culture, Volume 1, Number 2 (Winter 2011).
 41. Ionu? Sterpan: “David Friedman’s Model of Privatized Justice”, Public Reason, Vol. 3, No. 1, June 2011.
 42. Mihaela-Gen?iana St?ni?or: „«Je crois à la puissance du mot MORT et cette puissance, je la reverse sur tous les autres qui en renaissent.» (entretien avec Bernard NOËL)”, in: Alkemie 7 – La solitude – Revue semestrielle francophone de litterature et philosophie.
 43. Mihaela-Gen?iana St?ni?or: „Voyage au bout de l’Émotion. Plaidoyer décuplé en faveur du lyrique”, in: Alkemie 7 – La solitude – Revue semestrielle francophone de litterature et philosophie.
 44. Mihaela-Gen?iana St?ni?or: „La métaphysique de l’adieu chez Cioran”, in: Alkemie 7 – La solitude – Revue semestrielle francophone de litterature et philosophie.
 45. Bogdan Stefanachi, Human Security: A Normative Perspective, in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011
 46. Iosif Tama?: „Intellectus Fidei di Sant’Anselmo, uno sviluppo qualitativo della coscienza e della meditazione teologico-filosofica”, in: Agathos: An International Review of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 2/2011.
 47. Ciprian V?lcan: „Les sténogrammes des chimpanzés”, in: Alkemie 7 – La solitude – Revue semestrielle francophone de litterature et philosophie.
 48. Gheorghe Vl?du?escu: „Ontologie et métaphysique chez les grecs. Platon”, in:Agathos: An International Review of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 2/2011.
 49. George Vamesul: Jean-Luc Marion’s Philosophy of Religion: Between Methodological Rigorousness and Hermeneutics (Tamsin Jones, A Genealogy of Marion’s Philosophy of Religion: Apparent Darkness, Bloomington, Indiana University Press, 2011), in: Meta. Vol. III, No. 2 / December 2011

sus

C) Studii in volume colective publicate la edituri din ?ar?

 1. Anton Ad?mu?: „Constantin Noica ?i Camil Petrescu (Puncte de reper)”, in:Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 2. ?tefan Afloroaei: „Ethos al vie?ii ?i fenomenologie”, in:  Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 3. Claudiu Baciu: „Fenomenologie ?i critic? a cunoa?terii la Husserl”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 4. Ana Bazac: „Discursul mincinos: radiografii clasice ?i contemporane (I)”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 5. Marin B?lan: „Cum interpreteaz? Toma din Aquino numele biblic „Cel Ce Este”?”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 6. Sergiu B?lan: „Problema limbajului privat la Wittgenstein”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 7. Sergiu B?lan: „Categorii metodologice în ?tiin?a religiilor la Mircea Eliade”, in:Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 8. Constantin Aslam: Critica criticismului maiorescian în gândirea interbelic?”, in:Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 9. Claudiu Baciu: „Fenomenologia dorului la Constantin Noica”, in:  Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 10. Livia Baciu: „Constantin Noica – un hermeneut care a cercetat profunzimile limbii române”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 11. Mihai Baciu: „Cercul lui Noica”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 12. Elena B?ltu??: „Rolul speciilor inteligibile în procesul cunoa?terii umane la Toma d’Aquino”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 13. Ioan Biri?: „De la individualitatea cultural? la metodologia identit??ii”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 14. Alexandru Boboc: „Conceptul de «comprehensiune» la H.-G. Gadamer”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 15. Loredana Bo?ca: „Conceptul de intelect posibil (al-‘aql al-hayulani) la Averroes”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 16. Rodica Croitoru: „Armonia facult??ilor subintelectuale ale sufletului în proiectul antropologic kantian”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 17. Rodica Croitoru: „Devenirea cuplului uman kantian prin triada categorial? Adev?r, Bine, Frumos”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 18. Viorel Cernica:  „Despre un sens hermeneutic al Convorbirilor cu Cioran”, in:Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 19. Viorel Cernica: „Metode de filosofare ?i proiecte culturale. Maiorescianismul ast?zi”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 20. G.G. Constandache: „Tensiunea suflet–spirit ?i educa?ia la Noica”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 21. Marin Diaconu: „Despre coresponden?a lui Emil Cioran”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 22. Marin  Diaconu: „Colaborarea  lui  Constantin  Noica  la  Revista  de  referate  ?i recenzii”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 23. Teodor Dima: „Ce „rost” mai au principiile logicii?”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 24. Marius Dobre: „Emil Cioran despre femeie ?i dragoste”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 25. Marius Dobre: „Eternul ??ran român la judecata lui Noica ?i Cioran”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 26. Marius Dobre: „Câteva impresii de c?l?torie. La Paris, dup? Cioran (iulie 2011)”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 27. Ion Dur: „Istorie ?i „singur?tate comunitar?”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 28. ?tefan-Dominic Georgescu: „Hegel despre structura logicii ?i deduc?ia categoriilor”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 29. ?tefania  Elena  Gubavu:  „Magna  Mater  în  evolu?ia  sufletului  românesc: câteva repere din perspectiv? jungian?”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 30. Ion Filipciuc: „Bizonii din grota celest? de la P?ltini?”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 31. Anca Gabriela Ghimpu: „Prefigurarea unei teorii a categoriilor în filosofia lui Platon”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 32. Gheorghi?? Gean?: „Gheara leului, sau pulpana boierului?”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 33. Nicolae Georgescu: „De ce a devenit Lefter Popescu… lefter”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 34. ?tefan-Dominic Georgescu: „27 de trepte ale realului: un sistem integral al categoriilor”, in:  Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 35. Codrina-Laura Ioni??: „De la evenimentul istoric tolstoian la fenomenul saturat al lui J.-L. Mario?n”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 36. Titus Lates: „Evolu?ia concep?iei lui Charles Sanders Pierce despre teoria categoriilor”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 37. Titus Lates: „Emil Cioran: lecturi din tinere?e (1926–1947)”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 38. Titus Lates: „Lucr?ri de filosofie româneasc? – 2010”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 39. Titus  Lates:  „Provoc?rile  semioticii  ?i  radiografia  artei  simboliz?rii  în  Scrisori despre logica lui Hermes”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 40. Mircea L?z?rescu: „Ontologia lui Noica – între paradigma unului  multiplu ?i cea a devenirii”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 41. Florea Lucaci: „Sufletul românesc, o problem? deschis? a identit??ii”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 42. Mona Mamulea: „Particularul  ?i  universalul  sau  dilemele  ?colii  lui  Maiorescu. Câteva considera?ii istorice”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 43. Mona Mamulea: „Pagini din zonele r?zvr?tite ale firii”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 44. Valic? Mihuleac: „Elemente de gândire antinomic? în filosofia lui Constantin Noica”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 45. Vicen?iu Mire: „Cunoa?terea creatoare sau cunoa?terea spornic? la Lucian Blaga”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 46. Cornel-Florin  Moraru:  „Timp,  destin  ?i  voca?ie:  reconstruc?ia  concep?iei  lui Constantin R?dulescu-Motru despre destin”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 47. Vasile  Musc?:  „Triumful  kantianismului  în  ?coala  româneasc?  de  la  Sfântul  Sava  a lui Gheorghe Laz?r”, in:  Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 48. ?erban Nicolau: „Physis-ul aristotelic în interpretare heideggerian?”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 49. Adrian Ni??: „Reconstruc?ia categorial? a existen?ei”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 50. Marian Nencescu:  „De la în?elepciune la gândirea gramaticalizat?. Note despre „Cum gânde?te poporul român”, în interpretarea lui Noica”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 51. ?erban N. Nicolau: „Constantin Noica despre na?terea logicii”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 52. Horia  P?tra?cu: „Lirismul  metafizic.  Teoria  ?i  clasificarea  emo?iilor  în  Pe  culmile Disper?rii”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 53. Laura Pan?: „Principiul ca fundament, ca instrument ?i ca finalitate în Metafizica”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 54. Drago? Popescu: „Fundamentul categorial al ontologiei la Mircea Vulc?nescu”, in:Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 55. Mihai Popa: „Timpul cel lung” ?i am?girea istoriei la Emil Cioran”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 56. Mihai Popa: „Constantin Noica despre arta româneasc?”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 57. Drago? Popescu: „Influen?e buddhiste în gândirea lui Emil Cioran: Despre neajunsul de a te fi n?scut”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 58. Drago? Popescu: „Mircea Vulc?nescu, Emil Cioran ?i Constantin Noica despre prezen?a spiritului românesc în istorie”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 59. Irina Rotaru: „Dou? moduri de abordare a intersubiectivit??ii: transcendental versus dialogic”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 60. Doina Rizea: „Un savant în armonie cu specificul na?ional: Alexandru V. Boldur”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 61. Cezar Ro?u: „Gândirea ca proces ?i principiul formator în logica lui Hermes”, in:Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 62. Ani?oara Sandovici: „În deschisul simplit??ii umane”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 63. Geo S?vulescu:  „Ritm  în  trei  timpi  pentru  construc?ia  fiin?ei  ?i  a  logicii  la Constantin Noica”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 64. Constantin Stoenescu: „Plictiseala ca exces metafizic ?i c?derea în aforism”, in:Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 65. Alexandru Surdu: „Metamorfoza logicii lui Maiorescu”, in:  Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 66. Alexandru Surdu: „A sufletului românesc cinstire”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 67. Alexandru Surdu: „Sistemul filosofic al lui Wittgenstein”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 68. Alexandru Surdu: „Supercategoriile autologice ale Subsisten?ei”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 69. Silviu ?erban: „Cercetare asupra conceptului de Eikasia la Platon”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 70. Silviu ?erban: „Universal ?i Individual în Ágrafa Dogmáta”, in: Studii de teoria categoriilor, Volumul III, 2011.
 71. Ion T?n?sescu: „Func?iile expresiilor lingvistice în psihologia brentanian?”, in:Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 72. I.A. Tofan: „Cum se cite?te un text filosofic? Lectur? ?i gândire speculativ? la Constantin Noica”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 73. Doru Tompea: „Constantin Noica: De la lumea lucrurilor la fiin?a istoric?” , in:Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed. a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 74. Mihail M. Ungheanu: „Mister ?i sacru la Lucian Blaga. O lectur? hermeneutic?”, in:Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 75. Mihail M. Ungheanu: „Despre originile teologico-filosofice ale problemei formei f?r? fond”, in: Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.
 76. Mihail M. Ungheanu: „Modernitate ?i nihilism”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 77. Mihai D. Vasile: „Canonul filosofiei în patristica elenistic?”, in: Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XIX, 2011.
 78. Mihai D. Vasile: „Reconstruc?ia categorial? a metafizicii la Mircea Florian”, in: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VII, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijit? de Mona Mamulea, Bucure?ti, Editura Academiei Române, 2011.
 79. Mihai D. Vasile: „Universalul sufletului românesc la Constantin Noica”, in:Simpozionul Na?ional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Ia?i, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijit? de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura Academiei Române.

sus

D) Traduceri

 1. Giorgio Agamben, Sacramentul limbajului, traducere de Alex Cistelecan, Editura TACT, 2011.
 2. Aristotel, Metafizica, A-N, traducere de Gh. Vl?du?escu, Paideia, 2011.
 3. Hans Blumenberg, Lizibilitatea lumii, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura TACT, 2011.
 4. Frantz Fanon, Piele neagr?, m??ti albe, traducere de  Vasi Ciubotariu, Editura TACT, 2011.
 5. William James, Voin?a de a crede, traducere de Alexandru Anghel, Herald, Bucure?ti, 2011.
 6. Thomas Hobbes, Despre om ?i societate, traducere de de Mona Mamulea ?i Ovidiu G. Grama, Bucure?ti, Editura All (colec?ia “in nuce”), 2011.
 7. Jaroslav Pelikan, Faust Teologul, Editura Ecclesiast, traducere de Alin-Bogdan Mih?ilescu, Sibiu, 2011.
 8. Bertrand Russell, Misticism ?i logic? ?i alte eseuri, traducere de Monica Medeleanu, Herald, Bucuresti, 2011.

sus

E) Conferin?e ?i manifest?ri academice desf??urate în ?ar?

 1. Marius Dumitru (Christ Church, Oxford): An Exercise in Analytic Phenomenology, Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Filosofie, 01.02.2012

sus

III. ANUN?URI

A) Apel la contribu?ii (reviste academice sau volume colective)

 1. Apel la contribu?ii pentru volumul: Studii de istorie a filosofiei române?ti, VIII (cu apari?ie în 2012, la Editura Academiei Române). Tema volumului: Mircea Vulc?nescu.

B) Apel la contribu?ii (conferin?e ?i colocvii)

 1. The 3rd Edition of Bucharest Graduate Conference in Early Modern Philosophy, March 22-23, 2012 at the University of Bucharest.
 2. Ethos/Pathos/Logos. The Sense and Place of Persuasiveness in Linguistic, Literary and Philosophical Discourse, Universitatea din Ploiesti, octombrie 2012.

 

sus