NEWS | Romanian Philosophy Newsletter

Newsletterul de filozofie românească – Nr. 9-11 (199-201) / septembrie-noiembrie

View this email in your browser
Nr. 9-11 (199-201) / septembrie-noiembrie

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Dana Jalobeanu, Charles T. Wolfe (eds.), Encyclopedia of Early Modern Philosophy and the Sciences, Springer, 2022
 2. Adrian Rezuş, Witness Theory. Notes on λ-calculus and Logic, College Publications, 2022
 3. Oana Serban, After Thomas Kuhn: The Structure of Aesthetic Revolutions, De Gruyter, 2022
 4. Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu (eds.), Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill, De Gruyter, 2022

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate

 1. Adelin-Costin Dumitru, “Creating the Conditions for Intergenerational Justice: Social Capital and Compliance”, The Pluralist, Volume 17, Issue 3, 2022
 2. Christian Ferencz-Flatz, “Screened Intercorporeality. Reflections on Gestures in Videoconferences”, Journal of the British Society for Phenomenology, 2022
 3. Adela Hîncu & Ştefan Baghiu, “Existentialism, existentialists, and Marxism: From critique to integration within the philosophical establishment in Socialist Romania”, Studies in East European Thought, 2022
 4. Alexandru Dragomir, “Ideal Conceivers, the Nature of Modality and the Response-Dependent Account of Modal Concepts”, Philosophia, 2022
 5. Lavinia Marin, Steffen Steinert, Sabine Roeser, “Feeling and thinking on social media: emotions, affective scaffolding, and critical thinking”, Inquiry. An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 2022
 6. Tinca Prunea-Bretonnet, “Paul Guyer, Reason and experience in Mendelssohn and Kant” (Book review), Revue de métaphysique et de morale, Nr. 115, 2022/3

C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Alexandru Bejinariu, “Descriptive and Intentional Contents. Considerations on Husserl’s Logical Investigations from Brentano’s Empirical Point of View”, in: Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu (eds.), Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill, De Gruyter, 2022
 2. Andreea Eșanu, “Franz Brentano’s Multifaceted View of Induction in Empirical and Genetic Psychology”, in: Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu (eds.), Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill, De Gruyter, 2022
 3. Tinca Prunea-Bretonnet, “Selbstdenken and Eclectic Philosophy: Galen in the Late German Enlightenment”, in: Matteo Favaretti Camposampiero, Emanuela Scribano (eds.), Galen and the Early Moderns, Springer, 2022
 4. Bianca Savu, “Comte and Brentano: Elements for a Theory of Decline”, in: Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu (eds.), Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill, De Gruyter, 2022
 5. Constantin Stoenescu, “Brentano’s View about Natural Science and Methodological Phenomenalism. A Comparison with John Stuart Mill’s Approach”, in: Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu (eds.), Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill, De Gruyter, 2022
 6. Ion Tănăsescu, “Franz Brentano and Auguste Comte: The Theory of Stages and the Psychology”, in: Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu (eds.), Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill, De Gruyter, 2022
 7. Ion Tănăsescu, Michel Bourdeau, “Intentionality and the Classification of Phenomena and Sciences in Comte’s Cours de Philosophie Positive and in Brentano’s Empirical Psychology”, in: Ion Tănăsescu, Alexandru Bejinariu, Susan Krantz Gabriel, Constantin Stoenescu (eds.), Brentano and the Positive Philosophy of Comte and Mill, De Gruyter, 2022

D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

 1. Ileana Bortun, “Arendt on Witnessing and Bearing Witness”, The Phenomenology of Testimony: From Inner Truth to Shared World, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, 22-23 September, 2022
 2. Veronica Cibotaru, “Can Husserl’s Theory of Meaning Be Applied to Languages That Use Ideograms?”, International Workshop: Language and Foreignness: An Intercultural Perspective, Tübingen, 19-21 September 2022
 3. Cristina Ciocan, “The Temporality of Witnessing”, The Phenomenology of Testimony: From Inner Truth to Shared World, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, 22-23 September, 2022
 4. Eveline Cioflec, “Language as World Disclosure”, International Workshop: Language and Foreignness: An Intercultural Perspective, Tübingen, 19-21 September 2022
 5. Catalina Condruz, “Self-Reflection as a Testimonial Act”, The Phenomenology of Testimony: From Inner Truth to Shared World, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, 22-23 September, 2022
 6. Madalina Guzun, “Where Does the Foreignness of Language Lie In?”, International Workshop: Language and Foreignness: An Intercultural Perspective, Tübingen, 19-21 September 2022
 7. Paul Marinescu, “On Testimony and Trace”, The Phenomenology of Testimony: From Inner Truth to Shared World, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, 22-23 September, 2022
 8. Alina Noveanu, “The Obscure Dimension of Language. Heraclitus and the Challenges of a Philosophical Interpretation”, International Workshop: Language and Foreignness: An Intercultural Perspective, Tübingen, 19-21 September 2022

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară

 1. Vianu Muresan, Heterologie. Introducere în etica lui Levinas, Editura Limes, 2022
 2. Daniel Nica, Cine sunt eu? Autenticitatea și limitele sale morale, Editura Ratio et Revelatio, 2022
 3. Daniela Dumbravă, Bogdan Tătaru-Cazaban (eds.), In-cognita: Ioan Petru Culianu’s Approaches to Religion, Zeta Books, 2022

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară

 1. Cristina Alexandru, “Utopie politică versus realitate politică. Fracturi între lumi”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 2. Rodica Croitoru, “Is There a Temptation of the Void Space in Opus Postumum?”, Noema, Volumul XXI-III, 2022
 3. Marius Dobre, “Despre vechea și noua folosire a termenului „gen”. Scurtă abordare logică”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 4. Marius Augustin Draghici, “Raportul dintre cunoașterea comună și cea științifică în Trilogia cunoașterii a lui Blaga”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 5. Ion Dur, “Nae Ionescu, teolog laic din pridvorul bisericii”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 6. Nora Grigore, “Metoda dialectică din Etica Nicomahică”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 7. Noni-Emil Iordache, “Libertate și liber arbitru la Spinoza și la Descartes”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 8. Andrei Lucian, “Rolul principiilor etice în construcția și unificarea formatului codurilor morale”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 9. Sergiu Mihalcea, “Ce este oralitatea secundară?”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022
 10. Constantin Stoenescu, “Principiul cunoașterii nemijlocite și trecerea de la concepte denotative la teoria descripțiilor în filosofia timpurie a lui Bertrand Russell”, Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 2, 2022

C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară

 1. Dana Jalobeanu, “Emblems as Epistemic Tools and Heuristic Devices: Bruno, Bacon and Culianu. An Exercise on Perspectival Contextualism”. In: Daniela Dumbravă, Bogdan Tătaru-Cazaban (eds.), In-cognita: Ioan Petru Culianu’s Approaches to Religion, Zeta Books, 2022.
 2. Laura Teodora David, Dorin David, “Culianu’s Model and the Physics of Religion”. In: Daniela Dumbravă, Bogdan Tătaru-Cazaban (eds.), In-cognita: Ioan Petru Culianu’s Approaches to Religion, Zeta Books, 2022.

D) Traduceri

 1. Rémi Brague, Propriul omului. O legitimitate contestată, traducere de Dan-Alexandru Ilieş, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 2. Hans Urs von Balthasar, Catolic. Aspecte ale misterului, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 3. Hans Urs von Balthasar, Epilog, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 4. Hans Urs von Balthasar, Inima lumii, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 5. José Granados, D. C. Schindler, Allan C. Carlson, Sănătatea în adevăr. Reflecţii creştine, traducere de Ana-Maria Clep, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 6. Anthony Kenny, O nouă istorie a filosofiei occidentale. Vol. II: Filosofia medievală, traducere de Iovan Drehe și Antoaneta Sabău, Editura Ratio et Revelatio, 2022Josef Pieper, Filosofie, contemplaţie, înţelepciune, traducere de Alexandru Bejinariu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 7. Jean-Jacques Rousseau, Discurs despre economia politică, traducere, note și studiu introductiv de Veronica Lazăr, Editura Tact, 2022

E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

 1. On the Objectivity of Scientific Knowledge. Models and Theoretical Representations of Structure and Progress in Science. Thomas Kuhn’s Legacy, The Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Rădulescu-Motru”, September 29, 2022 – October 3, 2022
 2. Oddities and Orthodoxies in the Philosophy of State Socialism, Cluj-Napoca, November 10, 2022
 3. Imaginea ca problemă fenomenologică, Facultatea de Filosofie, Bucuresti, 25-26 noiembrie, 2022
 4. Perception and Intentionality. Some More Medieval Puzzles, Cluj-Napoca, 29th of October, 2022

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice

 1. CfP: Phenomenology and the Sciences: Between Foundation, Clarification, and Material Contributions. Studia Phaenomenologica XXIV (2024). Deadline: 1st of June 2023.
 2. CfP: Revue roumaine de philosophie: Pornind de la Brentano: ideea filosofiei ca știință în gândirea secolului XIX. Termen limită: 15 aprilie 2023.
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.
Website
Facebook
Copyright © 2022 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.