NEWS | Romanian Philosophy Newsletter

Newsletter of Romanian Philosophy – Nr. 2-3 (179-180) / February-March 2021

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE

A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Aurélien Demars, Mihaela-Gențiana Stănișor (ed.),  Cioran, archives paradoxales. Tome V Nouvelles approches critiques, Classiques Garnier, 2021
 2. Paul Gabriel Sandu,  Koexistenz im Ineinander,  Mohr Siebeck, 2021

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate

 1. Cristian Ciocan, “Violence and image”,  Continental Philosophy Review, 2021
 2. Marina Folescu, “Perception as a Multi-Stage Process: A Reidian Account”,  Journal of Scottish Philosophy,  Volume 19, Issue 1, 2021
 3. Anca Gheaus, “Ordeals, women and gender justice”,  Economics & Philosophy,  Volume 37, Special Issue 1,  2021
 4. Nicolae Iuga, “What kind of Cultural Revolution is Taking Place in the US Today?”,  Global Journal of Human Social Science Research,  Vol 20, No 7, 2020
 5. Lavinia Marin, “Sharing (mis) information on social networking sites. An exploration of the norms for distributing content authored by others”,  Ethics and Information Technology, 2021
 6. Emilian Mihailov, Alexandra Zorila, Cristian Iftode, “Taking Relational Authenticity Seriously: Neurotechnologies, Narrative Identity, and Co-Authorship of the Self”,  AJOB Neuroscience,  Volume 12, 2021

C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Monica Garoiu, “Cioran, lecteur de Baudelaire”, In:    Cioran, archives paradoxales. Tome V, 2021
 2. Carmen  Pistea, “Cioran et Emily Dickinson ou comment reconnaître la «vraie » poésie Avoir une «sensation du monde »”,  Cioran, archives paradoxales. Tome V, 2021
 3. Mihaela-Gențiana  Stănișor, “Mutation ontologique et composition pathétique dans  Le Livre des leurres“,  Cioran, archives paradoxales. Tome V, 2021
 4. Constantin  Zaharia, “L’école des moralistes”,  Cioran, archives paradoxales. Tome V, 2021

D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

 1. Adina Covaci, “The Asymmetry of Deference”,  Topics in Analytic Philosophy 4, February 16-17, 2021 (online)
 2. Andrei Mărășoiu, “Understanding: Conscious Experience and Epistemic Norms”,  Topics in Analytic Philosophy 4, February 16-17, 2021 (online)
 3. Andrei Moldovan, “Are There Entailed Conversational Implicatures?”,  Topics in Analytic Philosophy 4, February 16-17, 2021 (online)
 4. Alexandru Rădulescu, “On Detonating”,  Topics in Analytic Philosophy 4, February 16-17, 2021 (online)
 5. Dan Zeman, “Relativism and Retraction: A (Continuing) Love Story”,  Topics in Analytic Philosophy 4, February 16-17, 2021 (online)

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară

 1. Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 2. George Bondor,  Dansul măștilor. Nietzsche și filozofia interpretării, Editura Spandugino, 2021
 3. Ștefan Ivas,  Conceptul de divinitate în  Discursurile  lui Dio Chrysostomus,  Editura UAIC, 2021
 4. Iasmina Petrovici,  Creatia culturala si valoarea estetica la Lucian Blaga, Editura Tritonic, 2021

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară

 1. Claudiu Baciu, “Noica and Whitehead: Conceptual affinities”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 2. Camelia Beciu,  Mirela Lazar, “Le discours médiatique comme relation de pouvoir symbolique: pratiques de médiatisation de la diaspora”,  Argumentum, Vol. 19, Issue 1, 2021
 3. Corneliu Bilba, “Justice et mondialisation. Eric Weil et le problí¨me de l’Etat mondial”,  Argumentum, Vol. 19, Issue 1, 2021
 4. Liviu Bordaș, “Receptarea și imaginea yogăi în lexicografia românească (I)”,  Studii de istorie a filosofiei românești, vol.  XVI / 2020
 5. Monica Brinzei, “New Evidence for Nicholas Aston’s Principia on the Sentences: Basel, UB, A.X.24”,  Chí´ra,  Volume 18/19, 2020/2021
 6. G. Bogdan-Duică, “Întâia teză română pentru doctorat în filosofie”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 7. G. Bogdan Duică, “Întâia teză română pentru doctorat în filosofie (Cuvântul din urmă)”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 8. Ion Dur, “Tânărul Vasile Băncilă și Arthur Schopenhauer: despre etică, sociologie și politică”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 9. Oana”‘Corina Filip, “Book review: Christophe Grellard , Frédérique Lachaud (éd.), Jean de Salisbury, nouvelles lectures, nouveaux enjeux”,  Chí´ra,  Volume 18/19, 2020/2021
 10. Ionuț Isac, “‘Dacă acest gânditor și-ar fi putut forma o cultură filosofică sistematică…’. Filosoful autodidact Vasile Conta interpretat de profesorul Nicolae Bagdasar”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 11. Mona Mamulea, “Mintea ca obiect al cercetării experimentale și filosofia materialistă. Poziția lui Maiorescu”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 12. Ioan Petrovici, “Spirit și corp (I)”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 13. Ioan Petrovici, “Spirit și corp (II)”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 14. Mihai Popa, “Ființă și trăire: necesitatea metafizicii în viziunea lui Nae Ionescu”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 15. Andrei Posea, “Puncte de convergență în gândirea lui Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru și Mircea Florian. Raportul minte-corp”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 16. Bogdan Rusu, “Psihologia filosofică și problema minte-corp la începutul secolului al XIX-lea”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 17. Constantin Salavastru, “Le destin de la rhétorique: entre grandeur et décadence”,  Argumentum, Vol. 19, Issue 1, 2021
 18. Constantin Stroe, “Dimitrie C. Nădejde despre motivația psihologică a formării și funcționării legilor morale ale conduitei individuale și ale ordinii sociale”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020
 19. Alexandru Surdu, “Ecouri kantiene în cultura românească”,  Studii de istorie a filosofiei românești,  vol.  XVI / 2020

C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară

 1. Anton Adămuț, “Despre un fel anume de obiectivare a gândirii concrete”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 2. Ștefan Afloroaei, “Dimitrie Cantemir. Mize ale gândirii filosofice timpurii”, in:  Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 3. Petru Bejan, “Răpirea Europei – mit, simbol, interpretare”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 4. George Bondor, “Exilul metafizic și identitatea vidă. Ultimele manuscrise românești ale lui Cioran”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 5. Corneliu Bîlbă, “Modelul cultural european: o formă de arheologie discursivă”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 6. Dan Chițoiu, “Apus versus Răsărit: sensuri și mode în filosofia românească”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 7. Liviu Costin, “Scandalul afectelor ecstatice. Gabriel Liiceanu, teoria tragicului și lectura “Nașterii tragediei””, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 8. Florin Crîșmăreanu, “Receptarea scrierilor maximiene în cultura română. Ediții și traduceri”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 9. Cristinel Munteanu, “Influența filosofică a lui W.M. Urban asupra concepției hermeneutice coșeriene”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 10. Gerard Stan, “Petre Botezatu și cercetările asupra adevărului din epistemologia europeană”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020
 11. Ioan Alexandru Tofan, “Cine îl mai citește pe Hegel? Receptarea lui Hegel în cultura română după 1990”, in: Ștefan Afloroaei, George Bondor (coord.),  Ideea europeană în filosofia românească (III), Editura UAIC, 2020

D) Traduceri

 1. Oliva Blanchette,  Eseuri metafizice, traducere de  Cornelia Dumitru, Editura Eikon, 2020
 2. Pierre Hadot,  Ce este filosofia antică?, traducere de George Bondor și Claudiu Tipuriță, Editura Trei, 2020
 3. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Francesco Alfieri,  Martin Heidegger. Adevărul despre “Caietele negre”, traducere de  Paul Gabriel Sandu, Alexandru Bejinariu, Dragoș Grusea, Editura Ratio et Revelatio, 2021
 4. Platon,  Opera integrală. Volumul I, traducere, introducere generală, introduceri și note de Andrei Cornea, Editura Humanitas, 2021
 5. Giovanni Reale,  Istoria filosofiei antice – vol. 9: Direcțiile principale ale gândirii antice și lexicul, Editura Galaxia Gutenberg, 2021
 6. W.V. Quine , J.S. Ullian,  Țesătura opiniilor, traducere de  Mircea Dumitru, Editura Polirom, 2021

 

E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

 1. Conferințele Centrului de  filosofie antică și medievală Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – Facultatea de Istorie și Filosofie, Semestrul de primăvară, 2021
 2. Banchetul filosofic online,  Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Filosofie,  5-9 aprilie 2021

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice

 1. CfP:  Journal for the Study of Religions and Ideologies:  Advertising and Religion. Theoretical and Hermeneutical Perspectives. Deadline: July 1st, 2021.
 2. CfP:  Studia Phaenomenologica vol. 22 / 2022: Gestures.  Deadline: November 15, 2021.

B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 1. Conferința națională online de filosofie teoretică pentru studenți, a patra ediție, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Filosofie,  19-25 aprilie.  Deadline pentru rezumate: 10 aprilie
 2. Colocviu “Nicolae Bagdasar: Teorii ale adevărului”.  Institutul de Filosofie si Psihologie “Constantin Radulescu-Motru” al Academiei Române. Deadline pentru rezumate: 20 aprilie 2021
 3. Colocviu “Sir William David Ross și aristotelismul timpului său”. Institutul de Filosofie si Psihologie “Constantin Radulescu-Motru” al Academiei Române. Deadline pentru rezumate:  25 aprilie 2021.
 4. Colocviu “John Rawls, o sută de ani de la naștere. O teorie a dreptății, cincizeci de ani de provocări intelectuale”.  Institutul de Filosofie si Psihologie “Constantin Radulescu-Motru” al Academiei Române. Deadline pentru rezumate:  31 mai 2021