Call for Papers | Conferences | NEWS

CfP: Imaginea ca problemă fenomenologică (Conferința anuală SRF, București, 25–26 noiembrie 2022)

Apel la contribuții: Imaginea ca problemă fenomenologică (București, 25–26 noiembrie 2022)

TERMEN LIMITĂ PRELUNGIT: 5 octombrie 2022
Email: conferinta@phenomenology.ro

Societatea Română de Fenomenologie are plăcerea de a vă anunța organizarea colocviului național cu titlul Imaginea ca problemă fenomenologică. Colocviul va avea loc la București între 25 și 26 noiembrie 2022.

Problema imaginii este un subiect consacrat al cercetării fenomenologice. Analizele timpurii ale lui Husserl dedicate conștiinței imaginii (Bildbewusstsein), în relație cu experiența fantaziei și a memoriei, au fost urmate de numeroase alte abordări inovatoare ale fenomenului imaginii. Interpretările propuse de Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Eugen Fink, Michel Henry sau Jacques Derrida fixează repere inconturnabile pentru înțelegerea imaginii și a mizei sale fenomenologice, la care se adăugă și contribuțiile recente ale lui Jean-Luc Marion, Lambert Wiesing sau Emmanuel Alloa.

Cercetarea fenomenologică a imaginii dovedește astfel un bogat potențial interogativ prin diversele perspective pe care le deschide, dar și prin importantele probleme asumate ce privesc relațiile dintre imagine și imaginație, vizibil și invizibil, idol și icoană, vedere și privire, imagine și afectivitate, imagine și timp, imagine și spațiu etc. În acest fel, fenomenologia imaginii inspiră abordările aplicate ale artelor vizuale, dedicate în special picturii, fotografiei și cinematografiei, și dă o nouă amploare domeniului interdisciplinar deschis de așa-numita „turnură iconică”. Conceptul de imagine a trecut prin bulversări istorice succesive, odată cu apariția fotografiei, apoi a digitalizării, și în fine odată cu emergența noilor tehnologii, iar recentele evoluții media erodează înțelesul termenului de imagine. Astfel, noile forme de experiență imagistică – ce țin de apariția unor noi tipuri de imagini și care conduc la desele schimbări de direcție din domeniul studiilor vizuale – impun o reflecție fenomenologică reînnoită asupra acestui subiect.

Invităm participanții la această conferință să abordeze tema imaginii atât prin analize aplicate pe firul istoriei fenomenologiei, cât și prin incursiuni exploratorii asupra experienței imaginii, având în vedere tipul particular de obiect dat prin trăirea imagistică, actele subiective care o constituie, structurile care determină conceptul de imagine și subtipurile sale. Încurajăm totodată interogațiile asupra limitelor experienței imaginii și unor configurații particulare ale acesteia.

TERMEN LIMITĂ PRELUNGIT: Propunerile (un rezumat de 250 de cuvinte) pot fi trimise, până la data de 5 octombrie 2022, la adresa conferinta@phenomenology.ro.