Conferences | NEWS

Logos – limba – limbaj (25-28 septembrie 2006)

COLOCVIUL NA?IONAL „LOGOS – LIMB? – LIMBAJ”

25-28 septembrie 2006, Casa Lovinescu, Bucure?ti (Coordonator: Andreea Parapuf)

LUNI, 25 septembrie 2006, 15:00-19:30

15:00-16:00 C?t?lin Buciumeanu, Dialogul sau aporia logos-ului la Platon
16:00-17:00 Daniel Mazilu, Limitele logos-ului la Plotin
17:00-17:30 Pauz?
17:30-18:30 Andrei G?itanaru, Discurs teologic si mediere ierarhica în corpusul areopagitic
18:30-19:30 Solomon Marcus, Limbajul în dificultate

MARTI, 26 septembrie 2006, 14:00-19:30

14:00-15:00 Silviu Lupa?cu, Limbile Paradisului: Mitul crea?iei prin Tsimtsum ?i Vyahritis; Infinit Impersonal Absolut
15:00-16:00 Brîndu?a Palade, Verbum caro: Schi?? pentru o ontologie a Cuvântului întrupat
16:00-17:00 Valentin Cioveie, Practici ale t?cerii
17:00-17:30 Pauz?
17:30-18:30 Marcel Bodea, Form? logic? ?i sens propozi?ional
18:30-19:30 Mihail Radu Solcan, Frege ?i Husserl în perspectiv? algoritmic?

MIERCURI, 27 septembrie 2006, 14:00-18:30

14:00-15:00 Andrei Cornea, “Genuri” ale discursului ?i aporia lui Russell. Un sofism al lui Jean-Francois Lyotard
15:00-16:00 ?tefan Nicolae, Semne – Limbã – Comunicare. Structura ?i functionalitatea limbii la Alfred Schütz
16:00-16:30 Pauz?
16:30-17:30 Andreea Parapuf, Logos-ul heideggerian între în?elegere, explicitare ?i enun?
17:30-18:30 Izabella Ghi??, Afectul între logosul desemantizat ?i limbajul recuper?rii fantasmei structurate

EXTENDED DEADLINE: Studia Phaenomenologica vol. 22 (2022): GESTURES

Guest Editors: Christian Ferencz-Flatz & Delia Popa In recent years, gestures have moved into the center stage of theoretical interest. Prepared by various forays in the field of psychology, sociology, anthropology, and linguistics, which led to an increased focus...