Conferences | NEWS

Logos – limba – limbaj (25-28 septembrie 2006)

COLOCVIUL NA?IONAL “LOGOS – LIMB? – LIMBAJ”

25-28 septembrie 2006, Casa Lovinescu, Bucure?ti (Coordonator: Andreea Parapuf)

LUNI, 25 septembrie 2006, 15:00-19:30

15:00-16:00 C?t?lin Buciumeanu, Dialogul sau aporia logos-ului la Platon
16:00-17:00 Daniel Mazilu, Limitele logos-ului la Plotin
17:00-17:30 Pauz?
17:30-18:30 Andrei G?itanaru, Discurs teologic si mediere ierarhica în corpusul areopagitic
18:30-19:30 Solomon Marcus, Limbajul în dificultate

MARTI, 26 septembrie 2006, 14:00-19:30

14:00-15:00 Silviu Lupa?cu, Limbile Paradisului: Mitul crea?iei prin Tsimtsum ?i Vyahritis; Infinit Impersonal Absolut
15:00-16:00 Brîndu?a Palade, Verbum caro: Schi?? pentru o ontologie a Cuvântului întrupat
16:00-17:00 Valentin Cioveie, Practici ale t?cerii
17:00-17:30 Pauz?
17:30-18:30 Marcel Bodea, Form? logic? ?i sens propozi?ional
18:30-19:30 Mihail Radu Solcan, Frege ?i Husserl în perspectiv? algoritmic?

MIERCURI, 27 septembrie 2006, 14:00-18:30

14:00-15:00 Andrei Cornea, “Genuri” ale discursului ?i aporia lui Russell. Un sofism al lui Jean-Francois Lyotard
15:00-16:00 ?tefan Nicolae, Semne – Limbí£ – Comunicare. Structura ?i functionalitatea limbii la Alfred Schütz
16:00-16:30 Pauz?
16:30-17:30 Andreea Parapuf, Logos-ul heideggerian între în?elegere, explicitare ?i enun?
17:30-18:30 Izabella Ghi??, Afectul între logosul desemantizat ?i limbajul recuper?rii fantasmei structurate