Conferences | NEWS

Program: Comunitate – identitate – diferenţă. Priviri fenomenologice

Comunitate – identitate – diferenţă: Priviri fenomenologice

conferința anuală a Societății Române de Fenomenologie organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti şi Institutul de Filozofie „Alexandru Dragomir“

16 şi 17 noiembrie 2016

Facultatea de Filosofie a Universității din București, Sala 3

Coordonatori: Cristian Ciocan, Paul Marinescu, Bogdan Mincă

 

MIERCURI, 16 NOIEMBRIE

10:00 Deschidere

Sesiunea I   Moderator: Bogdan Mincă

10:15 Cristian Ciocan (Universitatea din Bucureşti), Fenomenologia violenței și diferența antropologică

10:45 Discuţii

11:00 Alexandru Bejinariu (Universitatea din Bucureşti), Animalul din fața mea

11:30 Discuţii

11:45 Pauză de cafea

12:00 Livia Diosan (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Emmanuel Lévinas și unicitatea subiectului

12:30 Discuţii

13:00 – 15:00 Pauză

 

Sesiunea II Moderator: Paul Marinescu

15:00 Marius Boldor (Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj-Napoca), Pedagogia privirii

15:30 Discuţii

15:45 Dan Eugen Rațiu (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Experiența estetică a cotidianului și „lumea vieții”. Despre contribuția fenomenologiei la estetica cotidianului

16:15 Discuţii

16:30 Pauză de cafea

16:45 Ileana Borțun (Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Identitatea lărgită. Exercitarea facultății de judecare ca ospitalitate

17:15 Discuţii

17:30 Elvira Groza (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Criza comunității. Ospitalitatea – calea spre comunitatea fără comuniune

18:00 Discuţii

18:15 Ana Petrache (Institut Catholique de la Méditerranée, Marseille), Identitate şi diferenţă în dialogul interreligios

18:45 Discuţii

 

JOI, 17 NOIEMBRIE

Sesiunea III   Moderator: Ileana Borţun

10:30 Bogdan Mincă (Universitatea din Bucureşti / Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Heidegger

11:00 Discuţii

11:15 Remus Breazu (Universitatea din Bucureşti), Conceptul heideggerian de autenticitate în Ființă și timp

11:45 Discuţii

12:00 Pauză de cafea

12:15 Răzvan Ostroveanu (Universitatea din Bucureşti / Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Identitate practică și autonomie în filosofia morală kantiană

12:45 Discuţii

13:00-15:00 Pauză

 

Sesiunea IV     Moderator: Cristian Ciocan

15:00 Victor Eugen Gelan (Universitatea din Bucureşti), Drumul către Emaus al gândirii sau despre regăsirea celuilalt

15:30 Discuţii

15:45 Paul-Gabriel Sandu (Universitatea din Bucureşti / Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Alterizarea: constituirea persoanei prin raport cu celălalt în fenomenologia husserliană

16:15 Discuţii

16:30 Mihaela-Cătălina Condruz (Universitatea din Bucureşti), De la întâlnirea cu Sine la întâlnirea cu Celălalt. Despre configurarea alterității pornind de la conceptul de contraintenționalitate

17:00 Discuţii

17:15 Pauză de cafea

17:30 Paul Marinescu (Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Puncte oarbe ale identității cu sine

18:00 Discuţii

18:15 Lansarea traducerii Sinele ca un altul, Paul Ricœur

18:30 Încheiere

 

Conferinţă organizată în cadrul proiectelor:

PN-II-RU-TE- 2014-4-0630 (Abordări fenomenologice ale diferenţei fenomenologice) şi PN-II-RU-TE-2014-4-2881 (Relevanţa etico-politică a gândirii. O abordare interdisciplinară a raportului dintre gândire şi acţiune)

EXTENDED DEADLINE: Studia Phaenomenologica vol. 22 (2022): GESTURES

Guest Editors: Christian Ferencz-Flatz & Delia Popa In recent years, gestures have moved into the center stage of theoretical interest. Prepared by various forays in the field of psychology, sociology, anthropology, and linguistics, which led to an increased focus...