Conferences | NEWS

Program: Comunitate – identitate – diferenţă. Priviri fenomenologice

Comunitate – identitate – diferenţă: Priviri fenomenologice

conferința anuală a Societății Române de Fenomenologie organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti şi Institutul de Filozofie „Alexandru Dragomir“

16 şi 17 noiembrie 2016

Facultatea de Filosofie a Universității din București, Sala 3

Coordonatori: Cristian Ciocan, Paul Marinescu, Bogdan Mincă

 

MIERCURI, 16 NOIEMBRIE

10:00 Deschidere

Sesiunea I   Moderator: Bogdan Mincă

10:15 Cristian Ciocan (Universitatea din Bucureşti), Fenomenologia violenței și diferența antropologică

10:45 Discuţii

11:00 Alexandru Bejinariu (Universitatea din Bucureşti), Animalul din fața mea

11:30 Discuţii

11:45 Pauză de cafea

12:00 Livia Diosan (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Emmanuel Lévinas și unicitatea subiectului

12:30 Discuţii

13:00 – 15:00 Pauză

 

Sesiunea II Moderator: Paul Marinescu

15:00 Marius Boldor (Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj-Napoca), Pedagogia privirii

15:30 Discuţii

15:45 Dan Eugen Rațiu (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Experiența estetică a cotidianului și „lumea vieții”. Despre contribuția fenomenologiei la estetica cotidianului

16:15 Discuţii

16:30 Pauză de cafea

16:45 Ileana Borțun (Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Identitatea lărgită. Exercitarea facultății de judecare ca ospitalitate

17:15 Discuţii

17:30 Elvira Groza (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Criza comunității. Ospitalitatea – calea spre comunitatea fără comuniune

18:00 Discuţii

18:15 Ana Petrache (Institut Catholique de la Méditerranée, Marseille), Identitate şi diferenţă în dialogul interreligios

18:45 Discuţii

 

JOI, 17 NOIEMBRIE

Sesiunea III   Moderator: Ileana Borţun

10:30 Bogdan Mincă (Universitatea din Bucureşti / Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Heidegger

11:00 Discuţii

11:15 Remus Breazu (Universitatea din Bucureşti), Conceptul heideggerian de autenticitate în Ființă și timp

11:45 Discuţii

12:00 Pauză de cafea

12:15 Răzvan Ostroveanu (Universitatea din Bucureşti / Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Identitate practică și autonomie în filosofia morală kantiană

12:45 Discuţii

13:00-15:00 Pauză

 

Sesiunea IV     Moderator: Cristian Ciocan

15:00 Victor Eugen Gelan (Universitatea din Bucureşti), Drumul către Emaus al gândirii sau despre regăsirea celuilalt

15:30 Discuţii

15:45 Paul-Gabriel Sandu (Universitatea din Bucureşti / Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Alterizarea: constituirea persoanei prin raport cu celălalt în fenomenologia husserliană

16:15 Discuţii

16:30 Mihaela-Cătălina Condruz (Universitatea din Bucureşti), De la întâlnirea cu Sine la întâlnirea cu Celălalt. Despre configurarea alterității pornind de la conceptul de contraintenționalitate

17:00 Discuţii

17:15 Pauză de cafea

17:30 Paul Marinescu (Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir – SRF), Puncte oarbe ale identității cu sine

18:00 Discuţii

18:15 Lansarea traducerii Sinele ca un altul, Paul Ricœur

18:30 ÃŽncheiere

 

Conferinţă organizată în cadrul proiectelor:

PN-II-RU-TE- 2014-4-0630 (Abordări fenomenologice ale diferenţei fenomenologice) şi PN-II-RU-TE-2014-4-2881 (Relevanţa etico-politică a gândirii. O abordare interdisciplinară a raportului dintre gândire şi acţiune)