Can become a member of the Romanian Society for Phenomenology any Romanian researcher, affiliated in Romania or abroad, having two relevant publication in the field of phenomenology.


DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU

Poate deveni membru al Societatii Romane de Fenomenologie orice cercetator roman care are cel putin doua publicatii relevante pentru domeniul fenomenologiei (conditii obligatorii incepand cu anul 2010).

Pentru a deveni membru al SRF sunt necesare urmatoarele documente:
1) un CV;
2) o prezentare care sa evidentieze cu precadere interesul dumneavoastra in fenomenologie, principalele dumneavoastra linii de cercetare;
3) o cerere formala adresata Presedintelui SRF la adresa office”at”phenomenology.ro, prin care va exprimati dorinta de a deveni membru.

Cererea dumneavoastra va fi supusa atentiei membrilor Consiliul Director al SRF la prima intalnire a acestuia. in acest sens, este utila o recomandare din partea unui alt membru al SRF.

COTIZATIA ANUALA DE MEMBRU

Cotizatia de membru SRF este 10 € / an.

Modalitatile de plata ale cotizatiei:

1. Intern: prin transfer bancar, avand ca destinatar Societatea Romana de Fenomenologie
CONT LEI: IBAN: RO88BRDE410SV90756104100 [RON]
BRD Group Societe Generale, Sucursala Academiei, Calea Victoriei nr. 32-34, Bucuresti

2. Extern: prin transfer bancar, avand ca destinatar Societatea Romana de Fenomenologie:
IBAN: RO18BRDE410SV90756534100 [EUR]
Swift code: BRDE ROBU
Address: Calea Victoriei nr. 32-34
Bucharest, Romania

3. Prin PayPal, la adresa orders”at”phenomenology.ro

Cotizația pe anul în curs poate fi plătită până cel târziu 20 martie a anului următor. După depășirea acestui termen-limită, neplata cotizației conduce la pierderea calității de membru. În cazul în care un fost membru își exprimă explicit intenția să revină în asociație, redobândirea calității de membru SRF se face după ce dovada plății cotizațiilor restante este trimisă la adresa office”AT”phenomenology.ro, fără alte proceduri suplimentare.

ADRESA EMAIL INSTITUTIONALA

Orice membru activ al Societatii Romana de Fenomenologie poate beneficia de o adresa de email institutionala de tip: prenume.nume@phenomenology.ro

PROIECTELE SRF

  • Orice membru SRF are dreptul de a propune proiecte pentru SRF, fie că e vorba de colocvii, simpozioane, workshop-uri, schimburi de experiență, invitarea unor personalități din străinătate, pregatirea de volume, colecții de carte, traduceri, participări la manifestari internaționale etc.;
  • Proiectele SRF se derulează sub egida SRF, ca activități determinate ale asociației;
  • Proiectele SRF sunt fie episodice (un colocviu, o conferință, o carte editată, etc.) fie continue (o revistă periodică, o colecție de carte, un proiect pe durată indeterminată);
  • Persoana care propune proiectul, trebuie să îl elaboreze, precizând miza, scopul și obiectivele sale, bugetul necesar, plan de cheltuieli, resursele disponibile, parteneri posibili, rezultat scontat;
  • Proiectul o data elaborat, este propus spre aprobare Colegiului Director la adresa office”at”phenomenology.ro;
  • Colegiul Director discută propunerea de proiect și decide aprobarea sau respingerea lui;
  • Din momentul in care colegiul director aproba respectivul proiect, persoana care a propus proiectul devine coordonatorul oficial al proiectului: poate vorbi in numele societatii, isi poate cauta parteneri, are dreptul de a cauta finantari in numele SRF pentru respectivul proiect si poate utiliza contul societati;
  • Proiectelor distincte desfașurate sub egida SRF le vor corespunde bugete distincte.
  • Coordonatorul de proiect trebuie sa prezinte in mod regulat un raport de activitate colegiului director, specificand etapa in care se afla cu desfasurarea respectivului proiect, precum si o dare de seama finala atunci cand proiectul este incheiat.

CONTACT:

Romanian Society for Phenomenology

OP 15, PO Box 100, Bucharest, Romania

office@phenomenology.ro