CfP: Shifting Roles. The Manifold Identities of Phenomenology (Bucharest, 26-28 September 2019: the 5th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe)

CALL FOR PAPERS Shifting Roles. The Manifold Identities of Phenomenology (The 5th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe) DATE: Bucharest, 26-28 September 2019 ORGANIZED BY: The Romanian Society for...

Activity report 2012-2016

Raport de activitate Societatea Română de Fenomenologie  Perioada 2012–2016 Activitățile realizate sub egida Societății Române de Fenomenologie (SRF) în perioada 2012–2016 pot fi grupate în mai multe categorii: colocviile și conferințele organizate sub egida SRF;...